Kantinedienst

 • Zaterdag
 • Zondag

Opmerkingen en regels:

Nog even een aantal regels:
 • Morgendienst duurt van 9:00 tot 13:00
 • Middagdienst duurt van 13:00 tot 18:00 (let ook op aanwezigheid voor als teams terugkomen)
 • Sleutel bij Hans Piek, Roelvinkstraat 5
 • 's middags nasluiting kantine, sleutel weer bij Hans inleveren
 • na elke dienst is de afwas klaar, de bar schoon en de koeling bijgevuld
 • wees voorzichtig met opschrijven van de vrije consumpties voor de diverse vrijwilligers
 • trainers/leiders bezoekende teams ontvangen van Bredevoortse leiders koffiebonnen
 • muziek niet te hard, bezoekers willen graag rustig kunnen praten
 • bij verhindering zelf vervanging regelen
Alvast dank voor de medewerking!
Kantinecommissie en bestuur

Opmerkingen en regels:

LET OP: de sluitingstijd van de kantine is volgens onze vergunning 2 uur na afloop van de laatste activiteit, maar uiterlijk 19:00. Het is dan ook niet toegestaan om de kantine langer open te houden. Als vereniging lopen wij een risico wanneer de kantine langer open blijft.
De sleutel kan 's ochtends opgehaald worden bij Hans Piek. Mocht Hans niet thuis zijn, dan is ook een sleutel aanwezig bij Bart Stronks. 's avonds de sleutel weer inleveren bij Hans.
Noteer de datum waarop je dienst hebt direct op de kalender of in je agenda!
Wij verzoeken jullie wanneer je op de aangegeven datum verhinderd bent, onderling te ruilen en zich aan de gemaakte afspraken te houden. Wie ooit al eens tot de ontdekking is gekomen er alleen voor te staan, weet hoe vervelend dit is. Bij training na algehele afgelasting is het voldoende dat 1 iemand aanwezig is voor kantinedienst. Stem dit met je partner af.
Reserve voor kantinedienst: Jos Meijnen, Berni Blekkink
We danken iedereen hartelijk voor de medewerking.
Het bestuur
© 2019 sv Bredevoort